×

Στόχος του Σεμιναρίου Καρδιοτοκογράφημα & STAN είναι α) η παθοφυσιολογική προσέγγιση των τρόπων με τους οποίους το έμβρυο υπερασπίζεται τον εαυτό του μέσα σε ένα ενδομήτριο υποξικό περιβάλλον, το οποίο είναι αποτέλεσμα ισχαιμικών προσβολών και β) η επισήμανση σημείων που δείχνουν την προοδευτική απώλεια της δυνατότητας αντιρρόπησης του εμβρύου. Ο σκοπός της καρδιοτοκογραφικής παρακολούθησης του εμβρύου κατά τον τοκετό είναι η έγκαιρη ανίχνευση όσων εμβρύων μπορεί να είναι υποξικά, έτσι ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετες εκτιμήσεις για το “καλώς έχειν” του εμβρύου (STAN) και να συνεχιστεί ο τοκετός ή το έμβρυο να γεννηθεί με καισαρική τομή ή κολπικά, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο της μείωσης της περιγεννητικής / νεογνικής νοσηρότητας ή θνησιμότητας (NICE 2014, FIGO 2015). Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Physiological – CTG Interpretation.

  • Διαλέξεις & Δραστηριότητες Onsite
  • Διαλέξεις Online
08:00 – 08:30 Εγγραφές
08:30 – 08:50 Προαιρετική εξέταση
08:50 – 09:20 Οξυγόνωση Εμβρύου

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

09:20 – 09:50 Φυσιολογία εμβρυικού καρδιακού ρυθμού

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

09:50 – 10:20 Φυσιολογικό καρδιοτοκογράφημα

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

10:20 – 10:45 Τύποι υποξίας κατά τον τοκετό

Διάλεξη

10:45 – 11:00 Διάλειμμα
11:00 – 11:25 Τύποι υποξίας κατά τον τοκετό

Συζήτηση Περιστατικών & Ασκήσεις κατανόησης

11:25 – 12:05 Παθοφυσιολογική ερμηνεία καρδιοτοκογραφήματος

Διάλεξη & Συζήτηση Περιστατικών & Ασκήσεις κατανόησης

12:05 – 12:30 Ημιτονοειδής, πριονωτός και ταχέως εναλλασσόμενος ρυθμός

Διάλεξη & Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

12:30 – 12:45 Σύγκριση των κατευθυντήριων οδηγιών

Διάλεξη

12:45 – 13:40 Γεύμα
13:40 – 14:15 STAN

Διάλεξη & Ασκήσεις κατανόησης

14:15 – 14:45 Πρόκληση τοκετού και ωδινοποίηση

Διάλεξη & Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

14:45 – 15:35 Χοριοαμνιονίτιδα / Μηκώνιο / Ιατρονoμική Πραγματικότητα

Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

15:35 – 15:50 Διάλειμμα
15:50 – 16:20 Προγεννητική Καρδιοτοκογραφία – Ανάλυση καρδιοτοκογραφήματος από ηλεκτρονικό υπολογιστή

Διάλεξη

16:20 – 16:45 Τοκετός σε ουλή μήτρας (προηγηθείσα καισαρική τομή)

Διάλεξη & Συζήτηση περιστατικού & Ασκήσεις κατανόησης

16:45 – 17:05 Παρακολούθηση πρόωρου εμβρύου / Διακεκομμένη ακρόαση παλμών

Συζητήση περιστατικών

17:05– 17:40 Γραπτές εξετάσεις και Κλείσιμο
1. Χοριοαμνιονίτιδα
2. Μηκώνιο
3. Παρακολούθηση πρόωρου εμβρύου
4. Διακεκομμένη ακρόαση παλμών
5. Δυσκολία διαφοροποίησης μητρικού καρδιακού ρυθμού
6. Νεογνικές επιπλοκές της υποξίας κατά τον τοκετό
7. Η Καρδιοτοκογραφία στα Ελληνικά Μαιευτήρια
8. Ιατρονομική Πραγματικότητα