×

Ταξινόμηση Robson

1

Άτοκος, κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, σε αυτόματο τοκετό

2

Άτοκος, κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, πρόκληση τοκετού ή ΚΤ πριν τον τοκετό

3

Πολυτόκες (εξαιρείται προηγηθείσα ΚΤ), κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, σε αυτόματο τοκετό

4

Πολυτόκες (εξαιρείται προηγηθείσα ΚΤ), κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες, πρόκληση τοκετού ή ΚΤ πριν τον τοκετό

5

Προηγηθείσα ΚΤ, κεφαλικό, ≥37 εβδομάδες

6

Όλες οι άτοκες με ισχιακή προβολή

7

Όλες οι πολυτόκες με ισχιακή προβολή (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ)

8

Όλες οι πολυτόκες (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ)

9

Όλες οι ανώμαλες θέσεις (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ)

10

Όλες οι μονήρεις κυήσεις, <37 εβδομάδες (συμπεριλαμβάνεται προηγηθείσα ΚΤ)