×

Μαιευτήρια

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Μαιευτική Κλινική
Διευθυντής Καθηγητής Ν. Νικολέττος