×

Μαιευτήρια

Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Κρατική Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Θ. Κατάσος

 

Image

Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Α’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική ΕΚΠΑ

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Ροδολάκης

 

Image

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Νικολέττος

 

Image

Νοσοκομείο Αρεταίειο

Β’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική ΕΚΠΑ

Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Βλάχος

Image

Νοσοκομείο Αττικό

Γ’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική ΕΚΠΑ

Διευθυντής: Καθηγήτρια Σ. Καλανταρίδου

 

 

Image

Νοσοκομείο Βενιζέλειο

Κρατική Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Ματαλλιωτάκης

 

Image

Νοσοκομείο Βιοκλινική

Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Η. Κατσίκης

 

Image

Νοσοκομείο Διαβαλκανικό

Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Πάντος

Image

Νοσοκομείο Ελευθώ

Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Παράσχος

 

Image

 

 

Νοσοκομείο Ζακύνθου

Κρατική Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Α. Ρένεσης

 

Image

Νοσοκομείο Ηρακλείου

Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Μακρυγιαννάκης

 

Image

Νοσοκομείο Ιασώ

Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Α. Αντσακλής

 

Image

Νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Β’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική ΑΠΘ

Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Δίνας

Νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Γ’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική ΑΠΘ

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Αθανασιάδης

Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Μ. Πασχόπουλος

 

Νοσοκομείο Κορίνθου

Κρατική Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Ν. Καμπάς

 

 

Image

Νοσοκομείο Λάρισας

Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Δαπόντε

 

Νοσοκομείο Μητέρα

Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Καλλιπολίτης

 

 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Α’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική ΑΠΘ

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Γκριμπίζης

 

Νοσοκομείο Πατρών

Πανεπιστημιακή Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Αντωνάκης

 

Νοσοκομείο Πύργου

Κρατική Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Β. Τσιτσής

 

 

 

 

 

Νοσοκομείο Χατζηκώστα

Κρατική Μαιευτική Κλινική

Διευθυντής: Χ. Ακρίβης

 

Νεογνολογικές/Παιδιατρικές Μονάδες

Νοσοκομείο Αρεταίειο

Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Διευθυντής: Αν. Καθηγήτρια Ν. Ιακωβίδου

Image